Genetik Check-up Nedir?
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Genetik Check-up Nedir?

Genetik Check-up Nedir?

Genetik Check-up, hastalıklara yatkınlığı, hangi ilaçların bünyede etkili olduğunu ve kalıtsal hastalıklarda taşıyıcı olup olunmadığını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu check-up sonucunda kişiye özel analizler ve yorumlar yapılmaktadır.

Ağızdan alınan tükürük örneği ile insan vücudu içerisinde 200 faklı gen analizi yapılabilmektedir. Beyin, mide, pankreas, bağırsak ve kas gibi organlarda ve doğrudan yağ dokusunda eksprese edilen bu genlerin incelenmesiyle vücudun şekeri, yağı, besinleri ve vitaminleri nasıl işlediğine bakılabiliyor.

Tükürük Analizi Kimlere Uygulanmaktadır?

Tükürük analizi 18 yaş üstü danışanlara uygulanmaktadır.

Faydaları Nelerdir?

 • Sık görülen hastalıklarla ilgili risklerinizi belirleyerek önlem almanızı sağlayabiliyoruz. (kanser, kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet vs.)
 • Ailevi kanser risklerini belirleyerek risklere karşı sizi uyarabiliyoruz.
 • Kanser tedavinizin size özel hale getirilmesinin önünü açabiliyoruz.
 • İnfertilite (kısırlık) sorunu yaşıyorsanız nedenlerini tespit ederek çözümlenmesine katkıda bulunup, sağlıklı çocukların seçilmesine öncülük edebiliyoruz.
 • Kilo verememe veya alamama nedenlerini genetik tarama  yöntemi ile tespit edebiliyoruz
 • Metabolizmanıza ait sorunların tespit edilmesini sağlayabiliyoruz
 • Cildinizin ve organlarınızın genetik yaşını tespit ediyor ve genç kalması için gereken önlemlerin alınması hususunda sizi uyarabiliyoruz.
 • Genetik durumunuzu değerlendirerek sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebilmeniz için sizlere yaşam koçluğu yapıyoruz.

Hangi Hastalıklar Test Ediliyor?

Hastalıklara Yatkınlık:

 • Yaşa Bağlı maküler dejenerasyon
 • Lösemi, kronik lenfositik
 • Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı
 • Akciğer kanseri
 • Amiyotrofik lateral skleroz (sporadik)
 • Melanom
 • Astım
 • Multipl skleroz
 • Atrial fibrilasyon
 • Miyokard enfarktüsü
 • Meme kanseri
 • Obezite
 • Kolorektal kanser
 • Osteoartrit
 • Koroner arter hastalığı
 • Prostat kanseri
 • Tip 1 diyabet
 • Tip 2 diyabet
 • Periferik arter hastalığı
 • Psoriyazis
 • Eksfoliatif glokom
 • Romatoid artrit
 • Hipertansiyon
 • Sistemik lupus eritematözis
 • Ülseratif kolit

Kalıtsal Hastalıklar Taşıyıcılık Durumu:

 • 3-Metilkrotonil-CoA karboksilaz yetersizliği
 • Akrodermatisis entorapatika
 • Alfa-1 antitripsin eksikliği
 • Amiyotrofik lateral sklerozis
 • Arjininosuksinat liyaz eksikliği
 • Bartter Sendromu tip 4A
 • Beta-ketotiyolaz eksikliği
 • Beta talasemi
 • Biyotinidaz eksikliği
 • Bloom sendromu
 • Canavan hastalığı
 • Crigler-Najjar Sendromu
 • Çok uzun zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği
 • Krnitin eksikliği, primer sistemik
 • Dihidroprimidin dehidrogenaz eksikliği
 • Diyabet, kalıcı neonatal
 • Dubin-Johnson Sendromu
 • Ehlers Danlos Sendromu, dermatopraxis, hipermobilite ve kifoskolyatik tip
 • Etilmalonik asidüri
 • Faktör XI eksikliği
 • Familyal disotonomi
 • FMF, ailevi akdeniz ateşi
 • Fankoni Anemisi
 • Fenilketonüri
 • Galaktozemi
 • Galaktokinaz eksikliği
 • Gaucher hastalığı
 • Glutarik asidemi, tip1
 • Glikojen depo hatalığı, tip 1a
 • GM1-gangliosidozis
 • Hasta sinüs sendromu
 • Hemakromatozis
 • Hemoglobin C, E
 • Herediter sferositoz
 • HMG-CoA liyaz eksikliği
 • Homosistinüri tip cblE
 • Homosistinüri klasik tip
 • Hurler Sendromu
 • Kısa zincirli acil-CoA dehidrogenaz eksikliği
 • Kistik fibrozis
 • Konjenital amegakaryositik trombositpeni
 • Kortikosteron metil oksidaz eksikliği
 • Krabbe hastalığı
 • Lipoprotein lipaz eksikliği, ailesel
 • Metilmalonik asidemi
 • MSUD, Akçaağaç Şurubu idrar hastalığı
 • MTHFR eksikliği
 • Mukolipidozis tip 2, 3, 4
 • Multipl karboksilaz eksikliği
 • Nonsendromik sağırlık, DFNB1, DFNB9 ve DFNB59
 • Niemann-Pick hastalığı
 • Nefrotik sendrom, steroid dirençli
 • Ortak hücreli anemi
 • Otoimmün poliglandüler sendrom, tip 1
 • Orta zincirli açil-CoA dehidregonaz eksikliği
 • polikistik böbrek hastalığı
 • Pombe hastalığı
 • Prekallikrein eksikliği
 • Propionik asidemi
 • Protrombin eksikliği
 • Rh-Null sendromu
 • Rikets, psödovitamin D Eksikliği
 • Sandhoff hastalığı
 • Serebrotendinöz ksantomatozis
 • Sitrulinemi, tip 1
 • Tay-Sachs hastalığı
 • Tay-Sachs psödo-yetersizliği
 • Tirozinemi
 • Von Willebrand hastalığı, tip 2 Normandiya Sendromu
 • Von Willebrand hastalığı, tip 3

İlaçlara Kişisel Yanıt (10 İlaç)

 • Abacavir (hipersensitivite)
 • Aminoglikozid antibiyotikler (İşitme Kaybı)
 • Kafein (metabolizması)
 • Klopidogrel (metabolizması)
 • Hormon replasman tedavisi ya da doğum kontrolü amaçlı östrojen replasmanı (venöz tromboz)
 • Metotreksat (toksisitesi)
 • Statinler (miyopatii ve miyokard enfarktüsünden koruma)
 • Tamoksifen (metabolizması)
 • Warfarin (duyarlılık)

 

 

İLETİŞİM FORMU